“Selma Aktaş, “Engelli bireyleri yaşadığı en büyük sorunlardan biri de çalışma yaşamında yer alamamalarıdır”

Onlar özel dünyaların “özel çocukları” evet bildiniz “özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız”. Onların dünyasına ışık tutmak, toplumda daha fazla yer almalarına, kendilerine yetebilmelerine, çalışan üreten bireyler olmalarına verdikleri eğitimle katkıda bulunan Özel Eğitim Kurumları. Mesleğini 17 yıldır aynı heyecan ve profesyonellikle icra eden, özel eğitimde sürekli yeniyi takip ederek bilimsel yöntemleri kurumunda uygulamayı görev edinmiş Özel Kızkulesi Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Selma Aktaş ile özel eğitime dair röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle Özel Eğitim nedir?
Özel eğitim çok farklı tanımlamalar yapılsa da genel olarak zihinsel, duygusal, bedensel özellikleri açısından yaşıtlarından farklı gelen bireyler ve çocuklar için bu alana yönelik özel olarak yetişmiş personel, özel materyaller ve özel olarak düzenlenmiş ortamda verilen eğitim hizmetlerini özel eğitim olarak tanımlayabiliriz.
Toplumumuzda özel eğitime ihtiyacı olan bireylere olan bakış açısı nedir ve toplum olarak bu konuda yeterince bilgiye sahip miyiz?

Uzun yıllar özel gereksinimli bireyler gerek aileler gerek toplumu tarafından sosyal hayattan ayrı olarak görülmüş hatta evlerinden çıkarılmamış toplumla olan ilişkisi kesilerek sosyal ortamda bulunmaları engellenmiştir. Özel eğitimde toplum olarak yeteri kadar bilinçlenmiş değiliz. Onlara nasıl yaklaşmamız nasıl davranmamız gerektiğini hala tam olarak bilemiyoruz. Özel eğitim sadece özel eğitimcilerin işi ve görevi olarak düşünülmüş. Ancak onlarla aynı toplumda yaşıyoruz; onlarda benzer okullara, alışveriş merkezlerine gidiyor, aynı toplu ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Belki aynı binada komşumuz. Yani sonuç olarak bu alan sadece özel eğitimcilerin alanı değildir. Toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Giderek bu alanda gelişme kaydediyoruz ancak hala istenilen noktada değiliz.

Günümüzde engelli bireyler çalışma yaşamında olması gerektiği kadar istihdam edilebiliyor mu?
Bu soruya maalesef “hayır” diye cevap vermek zorundayım. Engelli bireylerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de çalışma yaşamında yer alamamalarıdır. Eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra gerekli imkanlar sağlanamadığı için; çalışan, üreten bireyler olmaları engellenmektedir. Son yıllarda iş yaşamına katılmaları için bazı çalışmalar yapılsa da, gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda oldukça gerideyiz. Sadece çalışma yaşamında değil; sanatın, sporun belirli dallarında son derece yetenekli özel gereksinimli çocuklarımız ve yetişkinlerimiz var. Gerek toplum olarak gerekse devlet olarak onları desteklemeli ve daha fazla sosyal hayatta yer almalarına katkıda bulunmalıyız.

Peki, biraz da Kızkulesi Özel Eğitim Merkezinden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Çalışma alanlarınız nedir? Kısaca bilgi verir misiniz?
Üsküdar’da özel eğitim alanında hizmet veren ilk kurumlardan birisi olarak 17 yıldır aynı heyecanla çalışma yaşamımıza devam etmekteyiz. Bizim için kurumumuzdaki tüm öğrencilerimiz dünyanın en “özel çocukları”. Kızkulesi ailesi olarak özel eğitimi sadece profesyonel anlamda yaptığımız bir hizmet şeklinde görmüyoruz. Bu alana gönül vermiş ve mesleğini severek yapan eğitim kadrosuna sahip bir eğitim kurum olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz.
Çalışma alanlarımıza gelecek olursa başlıklar halinde belirtmek gerekirse; Zihinsel Engelliler, Otizm, Down Sendromu, Özel Öğrenme Güçlüğü, Gelişim Gerilikleri, Dikkat Eksikliği– Hiperaktivite Bozukluğu, Asperger Sendromu, Genel Gelişim Geriliği, Okuma-Yazma Eğitimi, Akademik Destek, Sosyal Uyum Bozukluğu.

Özel eğitime gereksinim duyan tüm çocuklar eğitimlerinizden yararlanabiliyor mu?
Kurumumuza başvurabilmek için devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu ve bağlı bulunan rehberlik merkezinden alınmış rapor yeterli olmaktadır. Raporların alınması konusunda da ailelerimize destek ve yardımcı olmaktayız. Eğitimlerimiz tamamen alanında uzman bu alanda eğitim almış; özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, zihinsel engelliler öğretmenleri, çocuk gelişimciler ve psikologlar tarafından bireyin ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programına uygun bir şekilde veriyoruz.

“Eğitim ve Servis Hizmetlerimiz Ücretsiz”
Öğrencilerimiz ayda 8 saat bireysel eğitim almakta ihtiyacına göre de grup eğitimi almaktadır. Ailelerimiz bu eğitimler için hiçbir şekilde ücret ödemesi yapmamaktadır. Ayrıca ücretsiz olarak servis imkânı da sağlamaktayız. Çoğu aile bu eğitim ve ulaşım hizmetlerinin ücretli olduğunu zannederek çocuklarına eğitim aldırmak konusunda tereddüt yaşıyorlar. Ancak onlara bir telefon kadar yakınız. Sizin aracılığınızla daha geniş kitlelere duyurmuş oluyoruz bu açıdan size gerçekten teşekkür ediyorum. Şunu unutmamak gerekir ki hepimiz bir engelli adayıyız.

Bireysel eğitimlerin yanı sıra sosyalleşme adına da eğitim çalışmalarınız oluyor mu?
Bizler bireysel eğitimlerin yanı sıra grup çalışmalarını da son derece önemiyoruz. Çocuğun yaşıtlarıyla sosyal etkileşimde bulunması ve kendini daha iyi ifade edebilmesi için kendi yaşıtlarından oluşan bir ortamda bulunması son derece önemli. Bu yönden öğrencilerimize yönelik, folklör, el sanatları kurslarımız var. Bu kurslarda öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları ve ürünleri belirli aralıklarla düzenlediğimiz etkinlilerde gururla sergiliyoruz. Sosyal çalışmalardaki eğitim çalışmalarında amacımız; öğrencilerimizin sosyal anlamda kendine yetebilen ve bağımsız bir şekilde hareket edebilen kendisine ve çevresine duyarlı olmalarına katkıda sağlamaktır.

Peki ya drama eğitimleriniz bilgi verir misiniz?
Eğitici drama maalesef ülkemizde eğitimde hak ettiği yeri hala bulabilmiş değil. Özel Kızkulesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, eğitici dramaya büyük önem veriyoruz. Eğitici dramada amaç çocuğun; “yaparak” “yaşayarak”, öğrenmesini ve anlamasını sağlamak; kendisine ve çevresine olan farkındalığını arttırmaktır. İşte tam da bu noktada çocuklarımıza akademik, psikomotor, ifade edici ve alıcı dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Drama ile Eğitici dramada çeşitli oyunlarla aracılığıyla; çocuğun bilişsel, dilsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminde ilerleme sağlanmasını hedefliyoruz. hedeflenir. Çocuklar, drama çalışmalarını genellikle oyun olarak algılayarak tüm enerji ve dikkatlerini drama etkinliğine veriler. Bu yüzden hem keyif alınan hem de kazanımları verimli bir eğitim alanıdır.

Özel eğitime gereksinim duyan bir çocuk size geldiğinde ne gibi süreçlerden geçiyor?
Rehberlik ve Araştırma Merkezi bize gelen değerlendirme ve tanıya göre çocuğu öncelikle “kaba değerlendirme” olarak tanımladığımız bir sürece sokarak performans değerlendirmesi yaparız. Yapılan değerlendirme sonunda her öğrenciye özel olarak için eğitim planı hazırlarız. Ailelerle birebir görüşmeler yapılır. Çocuğun öyküsü alındıktan sonra çocukta psikolojik, sosyal ve akademik anlamda yaşanan zorlukların tespiti yapılır. Bu süreç sonunda çocuğun ihtiyacına yönelik çalışmalara başlanır. Aynı zamanda aileler birebir görüşme yapılıp bilgilendirme yapılarak; çocuğun kurumdan aldığı eğitimin daha kalıcı ve verimli olması sağlanır. Okula giden çocukların öğretmenleri ile görüşülerek bilgi alışverişi yapılır ve bunun sonucunda ortak eğitim hedefleri belirlenir. Böylece hem okul hayatında hem de kurumumuzda aldığı eğitimin paralel olmasıyla başarıya daha hızlı ulaşılır.

Hizmetiçi eğitimler yapıyor musunuz?
Kızkulesi Özel Eğitim Merkezi olarak, özel eğitimin sürekli yenilenen ve gelişen dinamiklere sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle; öğrenci ve velilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizin yanı sıra hizmet içi eğitimlerimize de son derece önem vermekteyiz. Her hafta Perşembe günü önceden belirlenen program ve konularla haftalık olarak hizmet içi eğitim seminerlerimizi düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Özel gereksinimli çocuklarımızın ailelerine yönelik hem kurumumuza devam eden velilerimiz hem de bu alan ilgi duyan ve katılmak isteyen tüm bireyler eğitim seminerlerimize ücretsiz olarak katılabilmektedirler. Hem bu konuda hem de özel eğitime dahil olan tüm konularda www.kizkulesiozelegitim.com adresimizden ve Üsküdar’da Doğancılar yokuşunda bulunan kurumumuzdan ve 0216 334 68 69 numaralı telefondan eğitim temsilcilerimizden her türlü bilgiyi alabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*